با ما آینده روشن تری خواهید داشت

زندگی سرشار از فراز و نشیب هایی است که ما نمی توانیم بسیاری از آنها را کنترل کنیم. نکته مهم، واکنش های ما نسبت به این فراز و نشیب هاست. به قول هانس سلی، پدر استرس، "این استرس نیست که ما را می کشد بلکه واکنش ما به استرس است". من سعی می کنم به شما کمک کنم معنای زندگی خود را پیدا کنید تا هم منجر به واکنش های بهتر شود و هم وقایع زندگی را قابل درک کند. روش انتخابی من برای کمک، صحبت کردن و مهم تر از آن شنیدن است. نکته بسیار مهم در حرف زدن اینست که ما خودمان اولین شنونده حرف های خودمان هستیم اما بیشتر اواقات خود را نمی شنویم. وقتی محتویات ذهنمان را در قالب واژه ها می گنجانیم دیگر به بزرگی و ترسناکی زمانی که در ذهنمان بودند نیستند.

The Brighter future with us

Life is full of ups and downs that we cannot control many of such ups and downs. Unpleasant events are inevitable. The important thing is our reactions to these ups and downs. As Hans Selye, father of stress, mentioned ‘it’s not stress that kills us, it is our reaction to it’. The way of helping that I choose is talking. Much more important than talking is active listening that I do. Learning and practicing listening to others can teach us new ways of reacting to our stress and more than that we come to know that we are alone in our life battles.

جلسات فردی

در جلسات فردی به دغدغه های مراجع پرداخته می شود و همراه با هم سعی می کنیم مسیر زندگی فرد را رمزگشایی کنیم تا اتفاقات معنادارتر شوند. یکی از اولویت های جلسه های فردی شناخت عمیق مراجعان از خود و یافتن هدف زندگی مراجعین می باشد. لازم به ذکر است چناچه مراجع با مشکلاتی مثل اضطراب شدید مراجعه کند، ابتدا سعی می شود شرایط روانی مراجع به سطح پایدار و قابل تحمل برای مراجع برسد و سپس به اولویت های دیگر پرداخته می شود. 

جلسات گروهی

در این جلسات افراد با مشکلات شبیه هم در یک گروه گرد هم می آیند تا به کمک رهبر گروه هم به خود و هم به افراد دیگر گروه کمک کنند تا به شرایط مطلوب برسند. از گروه های درمانی می توان به انواع گروه های مقابله با بحران مثل گروه مقابله با سوگ، گروه های تسکین برای بیماران مبتلا به بیماری های مقاوم به درمان و همین طور گروه های مقابله با استرس و گروهای خودشناسی نام برد.

راهکارهای شغلی

از خدمات این بخش می توان به مشاوره های شغلی برای انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاهی و راهکارهای مقابله با مشکلات محل کار اشاره کرد. همینطور کارفرمایان می توانند جهت بهتر شدن کیفیت محل کار برای ارتقای بهداشت روانی کارکنان و بهبود کارآیی محل کار از خدمات این بخش استفاده کنند.